Frivillige hjerteløbere skal øge overlevelsen efter hjertestop

Danskerne er allerede blandt de bedste i verden til at redde liv ved hjertestop, men der er stadig et uudnyttet potentiale. Derfor lancerer Region Hovedstaden og TrygFonden i dag en ordning med frivillige hjerteløbere, som vil løbe afsted med en hjertestarter og give hjertelungeredning, når der er hjertestop i nærheden. Målet er at begynde den livreddende førstehjælp hurtigst muligt og aktivere hjertestarterne, inden ambulancen ankommer, så endnu flere kan overleve.

Når man ringer 1-1-2 om et hjertestop, kan Region Hovedstadens Akutberedskab fremover ud over ambulancen, sende frivillige hjerteløbere afsted for at yde hjertelungeredning eller for at bringe en hjertestarter til stedet.

– Danskerne er gennem de seneste år blevet blandt de bedste i verden til at træde til ved hjertestop, så markant flere end tidligere får hjælp, når de falder om med hjertestop. I dag træder folk til i 66 pct. af tilfældene med hjertestop mod 19 pct. i 2001. I samme periode er overlevelsen steget fra 4 pct. til 13 pct., siger Freddy Lippert, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab, og fortsætter:

– Men vi har stadig et stort potentiale for at redde flere, særligt i private hjem, hvor 75 pct. af hjertestoppene sker, og kun ganske få overlever. Populært kan man sige, at man helst skal få hjertestop i det offentlige rum, for i private hjem er der ofte ikke personer nok til stede, som både kan ringe 1-1-2, yde livreddende førstehjælp og hente en hjertestarter. Så her forventer vi, at hjerteløberne vil være til stor gavn. Og det er de første minutter, der tæller mest.

I TrygFonden har man i mange år arbejdet for at uddanne danskerne og få flere til at træde til, og her mener man, at danskerne er klar til en hjerteløberordning.

– Det at træde til med livreddende førstehjælp er efterhånden blevet helt naturligt, og rigtig mange danskere har taget til sig, at det er bedre at gøre noget end ikke at gøre noget. Vi tror derfor, at danskerne er klar til en hjerteløberordning, hvor man bliver en vigtig ekstra ressource til det professionelle beredskab med ambulance og lægebiler. Der hænger 17.000 hjertestartere rundt om i landet, som vi gerne vil aktivere. Derfor afprøver vi nu effekten af at organisere frivillige TrygFonden hjerteløbere i hele Region Hovedstaden, og vi håber, at der er rigtig mange, som melder sig for at være med til at gøre en forskel, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Forskerne følger hjerteløberne
Der er tilknyttet forskning til TrygFonden hjerteløberprojektet, der bl.a. skal undersøge, hvilken effekt hjerteløberne har for overlevelsen efter hjertestop.

– I Danmark er vi førende med forskning omkring strategisk placering af hjertestartere i både det offentlige rum og i boligområder. Vi har vist, at chancen for at overleve et hjertestop ved hurtig brug af hjertestarter kan være helt op til 50 pct., men desværre benyttes hjertestartere kun i begrænset omfang. Næste skridt er derfor at finde ud af, om vi med hjerteløberne kan aktivere hjertestarterne i endnu højere grad, og samtidig skal vi undersøge effekten på overlevelsen af den tidlige hjertelungeredning, som hjerteløberne yder, siger Fredrik Folke, klinisk forskningslektor på Herlev-Gentofte Hospital og forskningsleder i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Sådan bliver du hjerteløber
Hvis du er over 18 år, bor i Region Hovedstaden og har en smartphone, kan du blive TrygFonden hjerteløber. Du skal downloade appen ”TrygFonden Hjerteløber” og tilmelde dig. Når der bliver ringet 1-1-2, kan Region Hovedstadens Akutberedskab kontakte dig, hvis du er i nærheden af hjertestoppet, og bede dig løbe afsted for at yde hjertelungeredning. De kan også se, om der hænger en tilgængelig hjertestarter, som du kan hente og bringe frem til personen med hjertestop. Hvis du bliver kaldt ud til et hjertestop, får du en alarm på telefonen, hvor du kan svare, om du kan løbe afsted, eller om du er forhindret. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har været på kursus i livreddende førstehjælp. Du kan altid afmelde dig hjerteløberordningen, hvis du ikke længere ønsker at være med. Læs mere påwww.hjertestarter.dk/saadanredderduliv/bliv-hjerteloeber

Fakta om hjertestop
Når der sker hjertestop i det offentlige rum i Danmark, træder vidner til med livreddende førstehjælp i 66 pct. af tilfældene. 13 pct. af personerne med hjertestop overlever.

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.