BFUC PROFIL

Beredskabsforbundet Uddannelsescenter

Beredskabsforbundet Uddannelsescenter (BFUC) er den del af en frivilligorganisation, Beredskabsforbundet, der blandt andet løfter opgaven med information til og uddannelse af den danske befolkning: Privatpersoner, offentlige og private virksomheders medarbejdere. Det handler om at kunne redde liv og at tage ansvar, når mennesker i deres nærhed rammes af akut sygdom og ulykke.

Hver dag falder 10 danskere om med akut hjerteproblem uden for hospitalet. Kun hver anden dag er der en, der reddes – det kan vi som danske borgere gøre meget bedre.

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse handler om at ville og kunne gøre en forskel – at hjælpe mennesker i nød – at forsøge at forbedre en nødsituation for den eller de ramte.

BFUC indgår som selvstændig virksomhed under Beredskabsforbundet, og vores overskud går ubeskåret til det frivillige og ulønnede arbejde, som Beredskabsforbundet udfører til samfundets gavn gennem mere end 7.000 frivillige brand- og redningsfolk over hele landet.

Mission
At øge danskernes mulighed for at træde til med førstehjælp, når ulykker sker. Vi er en virksomhed, der vil skabe tryghed gennem forebyggelse og uddannelse. Vi arbejder ud fra et fundament, der bygger på socialt ansvar, sikkerhed og tryghed.

Vision
At skabe øget tryghed i samfundet.

Bestyrelse
Selskabets bestyrelse består af Beredskabsforbundets sekretariatschef (bestyrelsesformand), Beredskabsforbundets landschef og vicelandschef.

Livs reddes i nuet! Lær førstehjælp, hvis du ikke er dig selv nok.