Få en Beredskabsplan / Flugtvejsplan / Evakueringsplan / Risikovurdering

Er du forberedt på en nødsituation?

Prøv at overveje nedenstående spørgsmål:

 • Har virksomheden det rette udstyr til førstehjælp og brandslukning?
 • Findes der klare instrukser for førstehjælp, brandslukning og personevakuering?
 • Er der navngivne personer for de vigtige ansvarsområder under forløbet og er de kommunikeret ud i organisationen?
 • Hvem skaber overblik over, om alle er evakueret?
 • Hvem sikrer løbende kommunikation med beredskab og presse?
 • Hvem iværksætter hurtigst muligt følgeskadebekæmpelse og evakuering af værdier?
 • Hvem sørger for flytning og hurtig reetablering af de vigtige driftsfunktioner?

De første dage efter en nødsituation kan være særdeles afgørende for virksomhedens videre drift.

Overvej derfor følgende spørgsmål:

 • Hvem iværksætter evt. krisebehandling af medarbejdere og andre implicerede?
 • Hvad er planen for umiddelbar reetablering af driftsfunktioner; f.eks. alternativt hovedkvarter, flytning af produktion eller etablering af hjemmearbejdspladser?
 • Er der en kommunikationsplan i forhold til leverandører og kunder?
 • Er der på forhånd nedsat en projektgruppe, der fra dag ét kan kommunikere med forsikringsselskabet og påbegynde opbygningen af de skadesramte dele af virksomheden?

Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, som man bør overveje og finde svar på allerede før skaden sker. Hos BFUC tilbyder vi at vejlede og strukturere processen mod at få afklaret og besvaret alle de relevante spørgsmål og i sidste ende samlet dem i en egentlig beredskabs- og kontinuitetsplan som er tilgængelig for alle interessenter.

Alle beredskabsplaner udarbejdes til jer ud fra den type virksomhed i er, farligheden samt øvrige beskaffenhed